LED! OP

LED Medemblik attenderen u erop dat de "extra" Energie-Investerings-Aftrek (EIA) nogal eens bij onze collega's TE POSITIEF wordt uitgelegd.

Er wordt namelijk vaak "vergeten" om de te betalen belasting te verrekenen. Zie hieronder een rekenvoorbeeld waarin wij een beknopte uitleg geven.

In het geval van een vennootschap;

* De fiscale winst in 2015 bedraagt € 100.000,-
* De vennootschapsbelasting is 20% < € 200.000,- en 25% > € 200.000,-
* U doet voor € 15.000,- de investering.
* De EIA = 41,5% van € 15.000,- = € 6.225,-
* De fiscale winst = nu € 100.000,- minus € 6.225,- = € 93.775,-
* U betaald 20% vennootschapbelasting over € 93.775,- i.p.v. over € 100.000,-
* 20% vennootschapbelasting over € 100.000,- = € 20.000,-
* 20% vennootschapbelasting over € 93.775,- = € 18.755,-
* Uw directe voordeel is € 1.245,-

Voor uitleg over andere entiteiten, neem gerust CONTACT op met onze adviseurs!